Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда


 • Обеспечение работы сельскохозяйственного объекта в чрезвычайной ситуации

  Основой существования любого общества является экономика. Важнейшее место в экономике занимает сельское хозяйство, продукция которого жизненно необходима для обеспечения потребностей населения, промышленности страны и ее вооруженных сил. Сельскохозяйственное производство и его продукция обладают повышенной уязвимостью к воздействию поражающих факторов источников возникновения ЧС, так как производство продукции растениеводства и частично животноводство осуществляется на открытой местности и оказывается практически не защищенным.

  1791.
 • Оценка пожара

  Успех тушения пожара достигается комплексом служебных и оперативно-тактических действий. Среди них особое значение имеют – умение анализировать явления, происходящие на пожаре, факторы способствующие и препятствующие распространению огня а так же тушению пожара. Для оценки реальной обстановки и ее прогнозирования на пожаре, разработке мероприятий по тушению и управлению боевыми действиями подразделений необходимо знать закономерности развития пожара, его параметры, характеристику огнетушащих средств, возможности подразделений и многие другие вопросы пожаротушения.

  1792.
 • Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта насосной станции

  1КРУ-3РП ААБ 2(ЗЧ150+1Ч95) 40 м. в земле А3144 Iн.вст. =400А 3РП-3ЩС ВАШп 1(3Ч50+1Ч25) 10 м. в г. т. ПР-2 Iн.вст. =200А 3ЩС -5ЩО ВВБбГ 1(3Ч185+1Ч95) 20м на скобах А3144. Iн.вст.=400А 3ЩС -5ЩС АпвВГ 1(3Ч120+1Ч16) 60м на скобах А3144. Iн.вст.=400А 3РП -2ЩАО ВВГ 1(3Ч25+ 1Ч16) 28 м в г. т. А3124. Iн.вст.=100 ВВБбГ 1(3Ч185+1Ч95) 20м на скобах А3144. Iн.вст.=400А А.

  1793.
 • Пожарные насосы

  XVII - XVIII вв. подготовили почву для небывалого научно-технического прогресса. Большие успехи науки позволили достичь значительных результатов и в создании пожарно-технического оборудования. Начиная со второй половины XVIII в., появляется техника, изменившая тактику и способы борьбы с огнем. Меняется и облик пожарных формирований. Начинается период повсеместного образования профессиональных команд.

  1794.
 • Поняття ризику

  Небезпека в будь-якій сфері діяльності має кількісну характеристику і залежність від багатьох чинників, що змінюються в часі. Один з найбільш характерних проявів небезпеки є ризик. Ризик дії чи бездії в тій чи іншій формі присутній в 90 відсотків причин аварій та травм на виробництві. В вересні 1990 р. в м. Кельні відбувся Перший Всесвітній конгрес безпеки життєдіяльності. Він проходив під гаслом "Життя в. безпеці". Спеціалісти з різних країн світу в своїх повідомленнях та доповідях частіше, всього оперували таким поняттям як "ризик".

  1795.
 • Причини та наслідки техногенних катастроф

  Між функціональною безграмотністю та катастрофами існує тісний зв'язок. Функціональна безграмотність – це один з чинників ризику сучасної цивілізації. Прорахунки конструкторів, збої техніки, очевидна безграмотність, помилкові дії та безпечність обслуговуючого персоналу призводили та призводять до великої кількості техногенних катастроф. Техногенні катастрофи – це раптовий вихід з ладу машин, механізмів та агрегатів під час їх експлуатації, який супроводжується серйозними порушеннями виробничих процесів, сильним забрудненням великих територій, груповим ураженням чи загибеллю людей.

  1796.
 • Психологія безпеки життєдіяльності

  Предметом дослідження даної галузі є психологічні чинники, що впливають на процес і результати діяльності. До них відносяться психічні процеси породжені діяльністю, психічний стан людини, що впливає на її діяльність та властивості особистості, що відображаються на її діяльності. Завдання психології безпеки полягає в тому, щоб використати психологічні знання для забезпечення безпеки людини в процесі діяльності.

  1797.
 • Стихійні лиха в гідросфері

  Повені – це тимчасове обширне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річках, озерах чи на морі. Повені є наслідком сніготанення, сильних злив, вітрових нагонів води зі сторони моря в устя річок, а також під час руйнування дамб, плотин та інших гідротехнічних споруд чи захаращенню русел льодом (весною) або шугою (осінню).

  1798.
 • Чинники підвищення життєдіяльності

  Науково-технічний прогрес призвів до інтенсивного розвитку хімічної, нафтохімічної та інших споріднених видів промисловості. На підприємствах цих галузей промисловості використовуються, зберігаються та переробляються и великих кількостях різноманітні хімічні речовини, серед яких є небезпечні та шкідливі для здоров'я та життя людини.

  1799.
 • Епідемічні захворювання

  Історія людства - це процес розвитку взаємовідносин між людиною та природою, внаслідок яких відбуваються суттєві зміни природного середовища і та людини. Від предметної діяльності природне середовище зазнало величезного антропогенного впливу, який почав негативно діяти як на людину так і на навколишнє середовище. Зараз, в оточуючому навколишньому середовищі, діє цілий комплекс небезпек природного, штучного і змішаного походження, які взаємодіючи створюють проблеми для безпеки життєдіяльності.

  1800.