Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Бухгалтерский учет и аудит


  • Аудит операцій на рахунках у банку

    Актуальність теми. Розрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань через комерційні банки і регулюються спеціальними правилами. Проте в практиці проведення розрахунків допускаються порушення та зловживання. На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки.

    4941.