Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Коммуникации, связь, радиоэлектроника


  • Логические элементы и цифровые микросхемы

    Соберите схему, изображенную на рисунке 3.4. Включите схему. Подавая на вход схемы тактовые импульсы при помощи генератора слов, получите временные диаграммы работы суммирующего счетчика. Определите коэффициент пересчета счетчика. Рисунок 3.4 - Схема для исследования суммирующего счетчика.

    1131.
  • Методи перетворення біосигналів та аналіз медико-біологічної інформації

    Процес перетворення відліків сигналу в числа називається квантуванням за рівнем. Сигнал, дискретний у часі та квантований за рівнем, називають цифровим сигналом. Динамічним поданням називається спосіб подання сигналів, при якому реальний сигнал приблизно подається сумою деяких елементарних сигналів, що виникають у послідовні моменти часу. Якщо спрямувати до нуля тривалість окремих елементарних сигналів, то границя суми дасть точне подання вихідного сигналу.

    1132.