Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Международные отношения и мировая экономика


 • Место Германии в мировой экономике и ее экономические отношения с Россией

  ГЕРМАНИЯ (Deutschland), Федеративная Республика Германия (ФРГ) (Bundesrepublik Deutschland), государство в Центральной Европе, омывается Северным и Балтийским морями. Площадь 357 тыс. км2. Население 81,7 млн. человек (2010г.); свыше 90% - немцы. Городское население свыше 85%. Официальный язык - немецкий. Среди верующих - протестанты (лютеране, свыше 50%) и.

  2281.
 • Миграционная политика Швейцарии

  Говоря о миграционной политике в XX—XXI вв., можно выделить несколько основных её этапов. Так, в 1914—1945 гг. к иммигрантам предъявлялись очень высокие требования по адаптации. Отдельным группам населения (например, «восточным евреям») во въезде было отказано. Во время Второй мировой войны Швейцария отказала во въезде многим евреям, зная, что тех ожидает гибель, за что Швейцария официально принесла извинения.

  2282.
 • Мировое хозяйство: его сущность, проблемы и противоречия

  Сущности мирового хозяйства, истории его возникновения и тенденциям развития посвящены многие труды по экономике. На протяжении всей истории его существования учёные пытаются выявить и спрогнозировать вероятные проблемы и противоречия, возникающие в ходе его эволюции. И поскольку сейчас, в условиях глобального кризиса, тематика проблем и развития мирового хозяйства становится особенно актуальной, именно ей посвящена данная работа.

  2283.
 • Міжнародні організації та регулювання світової торгівлі

  Як відомо, система господарчих зв’язків між національними економіками різних країн, яка заснована на міжнародному розподілі праці, має назву міжнародних економічних зв’язків. Вони знаходять своє конкретне вираження в інтернаціональному обміні продукцією та послугами. Головною формою міжнародних відносин являється міжнародна торгівля товарами та послугами. Отже, пануюче місце в цій системі і сьогодні займає міжнародна торгівля, яка складає близько 2/3 вартості всіх трансграничних економічних потоків.

  2284.
 • Организация и техника импортных операций по поставке продукции потребительского назначения (на примере ЗАО "Регата")

  В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей, формирующей структуру, динамику, устойчивость национальной экономики. Сегодня ни одно государство в мире не может успешно развиваться без эффективной системы внешнеэкономических отношений, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство. На всех исторических этапах развития государства внешнеэкономическая деятельность оказала влияние на решение.

  2285.
 • Особенности внешнеэкономической политики таможенных и экономических союзов

  Актуальность темы исследования. Потребности социального, политического и экономического развития Украины и украинского общества побуждают к поиску оптимальной модели разрешения сложных вопросов формирования и развития Содружества Независимых Государств, Таможенного союза (Евразийского экономического сообщества), Союза Беларуси и России и др.. Рассмотрению противоречий и проблем, с которыми приходиться сталкиваться в ходе реформирования.

  2286.
 • Особливості процесу розширення НАТО на схід

  Процес адаптації НАТО тут розуміється ширше, ніж розробка та реалізація політики прийняття в Альянс держав Центральної та Східної Європи. Цей процес визначається в кількох вимірах: теоретично-концептуальному, що виявляється у дебатах із приводу реформування союзу; політичному, що поєднує зовнішньополітичні дії зацікавлених держав у процесі розширення.

  2287.
 • Проблема розширення Європейського Союзу на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин

  Актуальність теми дослідження. Глобальні процеси, що відбуваються в світі, посилена взаємозалежність інтересів суб’єктів міжнародних відносин в період останнього десятиріччя ХХ та початку ХХІ століття обумовлюють розширення європейського інтеграційного простору та надають реальних рис розбудові європейської архітектурної моделі, спрямованої на формування суцільної зони добробуту, стабільності і безпеки. Розширення Європейського Союзу в сучасній геополітиці.

  2288.
 • Проблеми взаємовідносин США та країн Латинської Америки кінця ХХ - початку ХХІ століття

  Актуальність теми. Латинська Америка, яка є величезним регіоном з великим потенціалом для розвитку, як і США - один з найголовніших політичних центрів, мають великий вплив на економічні та політичні процеси у світі. Процеси інтеграції в сучасному світі досягли такого рівня, що політична нестабільність в одному регіоні або країні може негативним чином вплинути на економіку майже всього світу. Латинська Америка має великі запаси майже всіх видів природних ресурсів, яки.

  2289.
 • Просування імпортованого товару на території України

  В сучасному світі безмежних можливостей не варто обмежувати бізнес місцевим рівнем, в той час як процес глобалізації набуває обертів, масштабність мислення окупається і приносить свої плоди дуже швидко, тому виведення бізнесу на міжнародний рівень є найвищою ступінню професіоналізму. Міжнародна торгівля як основний прав міжнародної економіки отримала дуже сильний імпульс для свого стрімкого розвитку, а разом із цим розвилася і посередницька ланка в цій сфері міжнародного господарства.

  2290.