Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Промышленность, производство и технологии


 • Влияние кристаллографической текстуры на анизотропию физико-механических свойств деформированных полуфабрикатов из сплавов на основе титана

  Прогнозы показывают что, несмотря на тенденцию к сокращению доли сплавов на основе железа в общем объеме конструкционных материалов, в обозримом будущем мировое производство стали сохранится на уровне нескольких сотен миллионов тонн. Будут значительно возрастать требования к качеству сталей всех типов. Увеличится доля легированных (нержавеющих) сталей, и, следовательно, обострится проблема рационального использования легирующих элементов.

  3771.
 • Друга фаза композитів на основі міді, що виготовлені методом осадження у вакуумі

  Важливою задачею сучасної науки матеріалознавства є створення матеріалів з високим комплексом механічних та фізичних властивостей. Це обумовлено постійно зростаючими вимогами до конструкційних матеріалів. Значне підвищення цих вимог обумовлено прагненням до різкої зміни характеристик енергетичних, транспортних та інших установок – підвищення КПД, потужності, строку служби та зниження габаритних розмірів.

  3772.
 • Зернинна структура металів

  Широке застосування у виробництві отримав метод вакуумної конденсації, який застосовується для отримання металевих матеріалів, які не можливо отримати іншими способами: композиційні матеріали, сплави металів, які не мають взаємної розчинності та не змішуються у рівноважних умовах. Такими сплавами є композити Cu-Mo, Cu-W, Cu-Ta. Вони знайшли широке застосування в електротехніці в якості контактного матеріалу, в ракетній та космічній техницi. Із них виготовляють.

  3773.