Астрономия и космонавтика


 • Походження зірок

  У загальних рисах еволюцію протозірки можна розділити на три етапи, або фази. Перший етап - відокремлення фрагмента хмари і його ущільнення - ми вже розглянули. Слідом за ним наступає етап швидкого стиску. У його початку радіус протозірки приблизно в мільйон разів більше сонячного.Вона абсолютно непрозора для видимого світла, але прозора для інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі більше 10 мкм. Випромінювання відносить надлишки тепла, що виділяється при.

  211.
 • Звезды: их рождение, жизнь и смерть

  Чтобы проследить жизненный путь звезды и понять, как они стареют, необходимо знать, как они возникают. В прошлом это представлялось большой загадкой. Современные же астрономы уже могут с большой уверенностью подробно описать пути, ведущие к появлению ярких звезд на нашем ночном небосводе.1.Основные звездные характеристики.

  212.
 • Тунгусский метеорит

  Тунгусский метеоритТунгумсский метеороид, или Тунгусский метеорит (Тунгусский феномен) — гипотетическое тело, вероятно, кометного происхождения, которое, предположительно, послужило причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменная Тунгуска 17 (30) июня 1908 года в 7 часов 14,5±0,8 минут по местному времени (0 ч 14,5 мин по Гринвичу). Мощность взрыва оценивается в 10-50 мегатонн, что соответствует энергии мощной водородной бомбы.

  213.
 • Звездная аберрация против релятивистской астрономии

  Показано, что преобразование Лоренца, сохраняющее уравнения Максвелла инвариантными, имеет дело с действительным объектом и его положением в пространстве и с мнимым отображением этого объекта в пространстве световыми лучами. Это положение лежит в основе классической и релятивистской теории аберрации. Пространственно-временные искажения, которые видит наблюдатель, принадлежат только мнимому изображению. Реальный объект не имеет искажений.

  214.
 • Строение Солнечной системы

  Космогония- это научная дисциплина, раздел астрономии, в котором изучается происхождение и развитие небесных объектов- галактик, звезд и планет. Звездная космогония исследует процесс возникновения и жизненного пути звезд, и прежде всего ближайшей к нам- Солнца.

  215.
 • Структура Вселенной

  Вселенная как целое является предметом особой астрономической науки — космологии, имеющей древнюю историю. Истоки ее уходят в античность. Космология долгое время находилась под значительным влиянием религиозного мировоззрения, будучи не столько предметом познания, сколько делом веры.

  216.
 • Сучасна космологія

  Прагнення представити структуру всього навколишнього світу завжди було однією з насущних потреб людства, що розвивається. «який влаштований світ? Чому існує? Звідки узявся?» — це приклади вічних питань. Їх задавали собі люди і тоді, коли справжньої науки ще не було, і потім, коли знання, що зароджується і набирає силу, почало свій нескінченний рух у відшуканні істини. Під час роботи над цією темою була зроблена спроба невеликого аналізу історії космології і проблеми прихованої маси у Всесвіті.

  217.
 • Сучасні уявлення про мегасвіт

  Величезне практичне значення науки в XX ст. зробило її тією областю знання, до якої масова свідомість випробовує глибоку пошану. Слово науки вагоме, і тому мальована нею картина Всесвіту часто приймається за точну фотографію реальної дійсності, як вона є насправді, незалежно від нас. Адже наука і претендує на цю роль – безпристрасного і точного дзеркала, що відображає мир в строгих поняттях і струнких математичних обчисленнях. Проте за звичним, корениться ще в епосі Освіти довір'ям до висновків науки, часто забувається, що вона – система знань, що розвивається і.

  218.
 • Схема і пристрій оптичних телескопів

  Після того, як в 1609 році Галілей вперше направив на небо телескоп, можливості астрономічних спостережень зросли в дуже сильному ступені. Цей рік з'явився початком нової ери в науці – ери телескопічної астрономії. Телескоп Галілея по нинішніх поняттях був недосконалим, проте сучасникам здавалося дивом з чудес. Кожен, заглянувши в нього, міг переконається, що Луна – це складний мир, багато в чому подібний до Землі, що довкола Юпітера звертається чотири маленькі супутники, так.

  219.
 • Теплові вибухи метеородів у земній атмосфері

  Спершу потрібно дати визначення метеороїдам, як космічним тілам. Як відомо, всі подібні тіла вважаються малими тілами Сонячної системи. Світні тіла, що входять в атмосферу на великій швидкості та видимі неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів, називають метеорами. Коли ж тіло метеора повністю не згоряє в земній атмосфері і падає на поверхню планети – його називають метеоритом. Метеороїдами вважають метеороподібні тіла, які можуть вибухати ще в земній атмосфері, не досягнувши поверхні Землі.

  220.
Узнать стоимость Не интересно